BIBLIOTECAMUNICIPALA

MANGALIA

 

 

SCURT ISTORIC AL BIBLIOTECII

 

 

Biblioteca Orășenească  Mangalia a fost înființată în anul 1956 având ca sediu, la acea dată, o mică încăpere în vechiul local al Casei de Cultură Mangalia. Fondul de carte a fost constituit din donații ale locuitorilor orașului iar prima bibliotecara a fost profesoara Cucu Maria.

La demolarea vechiului sediu al Casei de Cultură Mangalia, biblioteca a fost mutată în incinta blocului IGAF (parter). O singură vară a funcționat în discoteca „Ciuperca” apoi s-a mutat din nou la IGAF.

În anul 1960 Biblioteca Orășenească Mangalia dispunea de un fond de carte de 2000 volume iar bibliotecar a fost numită d-na Nițu Elisabeta.

În anul 1964 biblioteca s-a mutat în noul sediu al Casei de Cultură Mangalia, iar în anul 1965, în urma unor donații ale Bibliotecii Județene Constanța, fondul de carte a ajuns la un număr de aproximativ 10.000 de volume. În consecință s-a creat un nou post de bibliotecar (al doilea), acesta fiind ocupat de d-na Elena Nuri (Coliniotis).

În perioada 1965-1980 Biblioteca Orășenească Mangalia a fost deservită de cele două bibliotecare Nițu Elisabeta  și Nuri (Coliniotis) Elena, iar fondul de carte a crescut și a ajuns la aproximativ 20.000 volume.

În anul 1980, în urma eliberării celor două posturi de bibliotecar și în urma susținerii unui concurs, au fost angajate pe posturile de bibliotecar doamnele Miloșan Maria și Brînzoi Maria.

După ce o perioadă secția de împrumut copii a bibliotecii a funcționat la Casa de Cultură a Tineretului Mangalia (Înființată în anul 1985) iar cea de adulți la Casa de Cultură Mangalia, biblioteca a fost mutată într-o casă naționalizată (actuala cancelarie a Școlii Generale nr. 5 Mangalia, clasele V-VIII).

În anul 1994 Biblioteca Orășenească Mangalia  a fost mutată intr-un spațiu de la parterul Blocului M, nr. 6, Șos. Constanței (actualul sediu). Deoarece acest sediu nu este suficient de mare o parte din fondul de carte a rămas depozitată într-o încăpere a Casei de Cultură Mangalia până în anul 2009 când Casa de Cultură a solicitat și a primit avizul pentru eliberarea spațiului. De atunci tot fondul de carte se află în spațiul bibliotecii.

Sediul actual al Bibliotecii Municipale Mangalia se află în Piața Republicii, Nr.2.

În perioada anilor 1980-2004 fondul de carte al bibliotecii a crescut de la 20.000 volume la aproximativ 44.000 volume, motiv pentru care s-a mai creat un post de bibliotecar. Ulterior acesta a fost desființat.

De-a lungul timpului, Biblioteca Municipala Mangalia a aparținut de mai multe instituții, iar  in prezent  se afla sub conducerea Direcției Cultură și Sport Mangalia. Noua conducere ne îndeamnă si ne sprijină să concepem noi servicii adresate comunității locale.

De ce e importantă biblioteca in viața comunității?

Pentru că:

Biblioteca oferă acces la informaţie şi  ajută la combaterea ignoranţei.

– Biblioteca poate  înlătura bariere. Biblioteca oferă servicii şi programe pentru persoane cu nivel diferit de alfabetizare, preşcolari, studenţi, persoane cu handicap fizic sau social, persoane fără adăpost sau nevoiaşe. Biblioteca lichidează obstacole, care îngrădesc comunicarea şi instruirea.

Biblioteca egalizează în drepturi. Prin asigurarea accesului la resurse informaţionale şi tehnologii disponibile pentru toţi, indiferent de venit, clasă socială, provenienţă, biblioteca publică îi egalizează pe toţi şi reduce decalajul dintre bogaţi şi săraci. Biblioteca adună oamenii şi îşi face resursele disponibile tuturor membrilor comunităţii, indiferent de statutul social.

Biblioteca poate dezvolta creativitatea. Prin atmosfera care stimulează curiozitatea, biblioteca poate  crea oportunităţi pentru învăţarea neformală şi pentru descoperiri noi și oferă acces la cunoştinţele acumulate de omenire.

Biblioteca lărgește orizontul tinerilor. Biblioteca poate oferi copiilor şi adolescenţilor ora poveştilor, discuţii despre cărţi, lecturi şi activităţi pentru vacanţă, planificarea carierei, proiecte artistice, concursuri şi alte programe menite să suscite imaginaţia tinerilor. În bibliotecă copiii pot fi ghidaţi spre lucruri extraordinare.

Biblioteca consolidează comunitatea. Oamenii se adună la bibliotecă pentru a căuta, găsi şi partaja informaţii, pentru a acumula experienţe şi pentru a se angaja în discuţii şi distracții specifice vârstei.

Biblioteca sprijină familiile. Biblioteca poate oferi  locuri alternative pentru părinţi şi copiii lor în scopul consolidării activităţilor desfăşurate în mod tradiţional la domiciliu, punând la dispoziţie spaţii pentru pregătirea temelor pentru acasă și resursele necesare pentru acest lucru.

Biblioteca  ajută la dezvoltarea competenţelor tehnologice. Serviciile şi programele de bibliotecă dezvoltă gândirea critică şi alfabetizarea informaţională. Biblioteca  publică  poate servi  drept centru tehnologic, oferind utilizatorilor o gamă largă de servicii gratuite de acces public la computere şi internet.

Biblioteca poate  oferi  spaţii sigure şi bine reglementate. Prin oferirea unei atmosfere care stimulează gândirea, biblioteca  induce  un sentiment de linişte şi transcendenţă, care predispune spre idei şi interpretări noi. În bibliotecă utilizatorul nu răspunde de nimic. Poate fi singur cu gândurile, fanteziile, speranţele şi visele proprii, liber pentru a nutri ceea ce este cel mai preţios – compania tăcută a persoanelor care împărtăşesc aceleaşi interese.

Și nu uitați: biblioteca  este un bun al întregii comunități locale. Nu va sfiiți să-i treceți pragul!