Misiunea
Direcției Cultură și Sport Mangalia este de a crea un cadru organizatoric pentru realizarea de evenimente cultural-artistice și sportive, necesare promovării culturii, a patrimoniului și a unui stil de viață sănătos în rândul comunității locale.

Viziunea

noastră se îndreaptă către generarea de perspective pentru artiștii și sportivii locali, prin punerea la dispoziție a bazei materiale și logistice de care dispunem, pentru crearea unui cadru de dezvoltare personală continuă. Ne dorim conștientizarea importanței patrimoniului local în rândul comunității locale și promovarea acestuia prin activități specifice, ce reunesc cercetarea și creația artistică. Avem ca prioritate promovarea evenimentelor sportive și culturale în rândul publicului larg, pentru stimularea consumului de cultură și practicarea sporturilor individuale sau de masă și a unui stil de viață sănătos.
Obiective
  Organizarea și implicarea în diverse programe și proiecte culturale, artistice și sportive cu scopul de a susține coeziunea membrilor comunității locale și creșterea gradului de atractivitate turistică a municipiului. Dezvoltarea continuă a bazei materiale pentru a crea un mediu propice dezvoltării performanțelor sportive și artistice. Organizarea de proiecte culturale, cursuri și activități educative care să insufle pasiunea pentru cultură, patrimoniu cultural și un stil de viață sănătos în rîndul comunității locale. Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin organizarea de expoziții permanente, temporare și itinerante menite să genereze sentimentul de apartență la comunitate, dar și să promoveze valorile locale. Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală.